Zespół budynków mieszkalno-handlowo-biurowych

Zespół budynków mieszkalno-usługowo-biurowych, z zapisaną w planie miejscowym koniecznością realizacji obszernej przestrzeni publicznej. Zróżnicowana wysokość budynków, zawierająca się pomiędzy 4-8 kondygnacji nadziemnych. Pierwsze dwie kondygnacje przeznaczone na funkcję handlowo-gastronomiczną oraz biurową, na pozostałych mieszkania o powierzchni 45-120 m² (łącznie 58 mieszkań). 111 miejsc parkingowych na kondygnacji -1. Wartością dodaną kompleksu budynków ma być dwupoziomowa przestrzeń centralna, której topografia jest odniesieniem do topografii miasta Kielce. Inspiracją dla brył budynków jest tektonika Gór Świętokrzyskich (przez Kielce przebiega pasmo Kadzielniańskie Gór Świętokrzyskich), w tym bardzo charakterystycznych skałek wapiennych, tzw. ostańców.

2014
Kielce, PL

poprzedni / następny