Projekt dzielnicy, Stavanger, NOK

Międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny
na zagospodarowanie nowej dzielnicy
i projekt jednostki mieszkaniowej.

W mieście będącym "centrum" norweskiego przemysłu naftowego zaprojektowaliśmy nową dzielnicę miasta. Nasz projekt opierał się na autorskiej koncepcji zorganizowania urbanistyki dla której inspiracją był układ naturalnego fiordu skandynawskiego. W ramach dzielnicy zaprojektowaliśmy budynki, które mogą być "rotacyjnie" wykorzystywane przez mieszkańców w zależności od osiągniętego wieku oraz stopnia rozwoju rodziny. Tereny zielone naturalne przenikają się z terenami zielonym zorganizowanymi oraz z projektowaną zabudową. Budynki zlokalizowane przy głównych "odnogach fiordu" uzyskały charakter podkreślający główne założenia projektu (koncepcja fiordu).


2003
Stavanger, Norwegia

poprzedni / następny