Plac Piłsudskiego Warszawa PL

Konkurs na zabudowę zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego w Warszawie, w tym odbudowę Pałacu Saskiego i Pałacu Bruhla (wraz z PKZ Zamek i Buelens Real Estate)

Projekt opublikowany

Projekt zakładający odbudowę Pałacu Saskiego oraz Bruhla w formie zgodnej z wersją budynków sprzed 1939 roku. Dodatkowym elementem jest narożny budynek biurowy zlokalizowany przy ulicy Królewskiej. Zgodnie z naszą propozycją odtwarzamy Pałac Saski oraz Bruhla, jednocześnie nadając kolumnadzie łączącej skrzydła Pałacu Saskiego współczesny charakter (szklana, zgeometryzowana kolumnada). Taka forma realizacji kolumnady zapewnia łączność funkcjonalną i widokową pomiędzy Ogrodem Saskim oraz Placem Piłsudskiego. Budynek biurowy przy ulicy Królewskiej ma uzupełniać kontekst architektoniczny Placu Piłsudskiego odwołując się do współczesności - tendencję zapoczątkowaną przez Metropolita Fostera.

kubatura: 215.000 m3

2004
Warszawa, PL

poprzedni / następny