...

Projekt jest
umową pomiędzy
Inwestorem i
Architektem,
umową, która
służy do realizacji
aspiracji i
oczekiwań Klienta
wzbogaconych
kreatywnością i
talentem
Architekta. 
/ F A A B Architektura

 

 

 

następny >

zespół

   Zespół składa się z architektów zatrudnionych w biurze w pełnym wymiarze godzin oraz architektów zatrudnionych w ramach kontraktu. Architekci prowadzący projekty, posiadający ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe, są wspierani przez współpracowników rekrutowanych pod kątem wykazywanej kreatywności oraz rzetelności zawodowej, legitymujących się doświadczeniami wyniesionymi spoza granic Polski.
   Biuro współpracuje ze sprawdzonymi specjalistami z zakresu projektowania  konstrukcji, instalacji sanitarnych wewnętrznych i sieciowych (wodno-kanalizacyjne, gazowe, instalacje co, wentylacja i klimatyzacja), elektrycznych wewnętrznych i sieciowych, teletechnicznych, telekomunikacyjnych, instalacji specjalistycznych (m.in. gazy medyczne), projektantami dróg i zieleni, kosztorysantami. Przeważnie w realizację dokumentacji projektowej, w przypadku pełnienia przez FAAB funkcji Generalnego Projektanta, zaangażowanych jest, w zależności od zakresu projektu, od 15 do 25 projektantów.
   Zespół projektowy FAAB jest przygotowany do wykonywania projektów dwujęzycznych (polski/angielski) oraz pełnej obsługi Inwestorów posługujących się językiem angielskim.

» nasze publikacje; » autorzy projektów; 

następny >

publikacje i wystąpienia publiczne

Projekty FAAB były publikowane w prasie krajowej (Gazeta Wyborcza, Wprost, Sopot Biznes Journal), magazynach specjalistycznych (Architektura-Murator, Architektura&Biznes), albumach (1000xEuropean architecture) oraz na międzynarodowych stronach www (zobacz: nasze publikacje).

FAAB uczestniczył w dyskusjach o architekturze (m.in. przyszłości panoramy Warszawy w kontekście budynków wysokich), publicznie prezentował projekty podczas wykładów (m.in. budynek FNP, zagospodarowanie Izabelina).
 

Adam Białobrzeski publikował artykuły w Architekturze-Murator, Builder Biznes,  SLOW oraz Świat Architektury.

następny >